Åben for tilgang

Ny patient

Vi har åbent for tilgang af nye patienter.

Du kan skifte læge på Borger.dk, hvor du også kan finde mere information om valg eller skift af læge.

Husk, at din journal ikke overføres automatisk, og derfor skal du altid ringe til din tidligere læge og bede om at få den overført til os. Alternativt kan du give os tilladelse til at indhente journalen fra din tidligere læge.