Fremmøde

Du må ikke møde i lægehuset hvis du er syg med coronavirus symptomer eller uden forudgående tid grundet Covid19